ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  กองบริการหอพักนักศึกษา  (หอพักส่วนกลาง)

ที่อยู่ 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  โทร. 043-202841    (จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30  น.)

อีเมล์ : jedsaso@kku.ac.th  /  cpenna@kku.ac.th 

หมายเลขภายใน โทร. 043-009700 ต่อ หมายเลขภายใน

ผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษา

หน่วยอำนวยการ

หน่วยพัฒนาคุณภาพ

หน่วยสารสนเทศและทะเบียนประวัติ

หน่วยบริการหอพักที่ 1

หน่วยบริการหอพักที่ 2

หน่วยบริการหอพักที่ 3

หน่วยบริการหอพักที่ 4

หน่วยบริการหอพักที่ 5

หน่วยบริการหอพักที่ 6

หน่วยซ่อมบำรุงหอพัก

 

สำนักงานกองบริการหอพักนักศึกษา

สำนักงานกองบริการหอพักนักศึกษา

สำนักงานกองบริการหอพักนักศึกษา

สำนักงานกองบริการหอพักนักศึกษา

ดูแลหอพักหญิงที่ 2, 3, 4, 26

ดูแลหอพักหญิงที่ 13, 14, 19,20

ดูแลหอพักหญิงที่ 1, 17, 18

ดูแลหอพักหญิงที่ 21, 23, 24, 25

ดูแลหอพักชายที่ 5, 7, 8, 9, 10, 22

ดูแลหอพักชายที่ 11, 12, 15, 16, 27

หน่วยซ่อมบำรุงหอพัก

44820

44822, 42799

44821

42797

42791

42792

42793

42794

42795

42796

42798

สำนักงานหอพักนพรัตน์   (หอพัก  9  หลัง)    โทร.  081-5469337  หรือ  043-203145

สำนักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษา  (หอพัก 8 หลัง เคเคยูวรเรสซิเดนซ์)   โทร. 086-4599211

สำนักงานหอพักวรอินเตอร์  (หออินเตอร์)   โทร. 086-4600173