หอพักในกำกับ

หอพักสวัสดิการนักศึกษา (วรเรสซิเดนซ์)

หอพักสวัสดิการนักศึกษา (วรเรสซิเดนซ์)

หอพักสวัสดิการนักศึกษา (วรเรสซิเดนซ์) มีทั้งหมด 8 หอพัก โดยแบ่งเป็น หอพักชาย 2 หอพัก และหอพักหญิง 6 หอพัก  ติดต่อสอบถาม สำนักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษา (หอพัก 8 หลัง เคเคยูวรเรสซิเดนซ์) โทร. 086-4599211

หอพักนพรัตน์ (หอพัก 9 หลัง)

หอพักนพรัตน์ (หอพัก 9 หลัง)

หอพักนพรัตน์ (หอพัก 9 หลัง) มีจำนวนทั้งหมด 9 หอพัก โดยแบ่งเป็น หอพักชาย 4 หอพัก และ หอพักหญิง 5 หอพัก รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม
สำนักงานหอพักนพรัตน์   (หอพัก  9  หลัง)  โทร.  081-5469337  หรือ  043-203145
Facebook ==>  หอพักนพรัตน์ (หอพัก 9 หลัง)
ดาวน์โหลดใบสมัคร

หอพักวรอินเตอร์

หอพักวรอินเตอร์

หอพักสวัสดิการนักศึกษา 4 หลัง (วรอินเตอร์) มีจำนวนหอพักทั้งหมด 4 หอพัก โดยแบ่งเป็นหอพักหญิง  3 หอพัก ได้แก่ หอพักหญิง A, หอพักหญิง B, หอพักหญิง C  และหอพักชาย 1 หอพัก ได้แก่ หอพักชาย D
รายละเอียดเกี่ยวกับหอพัก ติดต่อสอบถาม
สำนักงานหอพักวรอินเตอร์  (หออินเตอร์)   โทร. 086-4600173