รับสมัครนักศึกษาปี 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 -27) ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักศึกษาปี 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 -27) ประจำปีการศึกษา 2566

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครนักศึกษาปี 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 -27) ประจำปีการศึกษา 2566
ลิงก์สำหรับเข้าระบบจองห้องพักออนไลน์  http://dorm-booking.kku.ac.th