เข้าร่วมออกบูธในงาน More Care Festival 2023

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณอาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา กองบริการหอพักนักศึกษาได้เข้าร่วมออกบูธในงาน More Care Festival 2023 ในโซน More Health Care เพื่อแนะนำการให้บริการดูแลด้านความสะดวกสบายในหอพัก การให้คำปรึกษาแก่นึกศึกษาในหอพัก รวมถึงการจัดหอพักให้เป็นหอพักปลอดบุหรี่ โดยได้รับเกียรตืจากท่านอธิการบดีเและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชม