สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

 • จองห้องแบบ Online ตลอด 24 ชั่วโมง
 • พิมพ์ใบจองห้องพัก Online
 • ไม่ต้องเดินทางไกล เพื่อมาจองห้อง
 • สามารถดูรูปและแผนผังห้องพักได้
Log In
 1. - นักศึกษาแอดมิชชั่น เข้าระบบด้วย
  Username : เลขประจำตัวประชาชน
  Password : เลขที่สมัครสอบ
 2. - นักศึกษาโครงการพิเศษ (ที่มีรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้ว) เข้าระบบด้วย
  Username : รหัสประจำตัวนักศึกษา (ไม่มีขีด)
  Password : เลขประจำตัวประชาชน

** สามารถจองหอพักได้เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์
จากสำนักงานบริหารจัดการหอพักเท่านั้น **

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.