ข่าวกิจกรรมหอพัก

เปิดบ้านมอดินแดงต้อนรับกัลปพฤกษ์ช่อใหม่ ปีการศึกษา 2559
      วันที่ประกาศ 3 สิงหาคม 2559Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.