ข่าวกิจกรรมหอพัก

ชาวหอพักรวมใจทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561
      วันที่ประกาศ 19 มกราคม 2561

           สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา  ได้จัดโครงการชาวหอพักรวมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่  ประจำปี 2561  เมื่อวันศุกร์ที่  19  มกราคม  2561  เวลา 07.00 น. ณ  บริเวณสนามหน้าหอพักนักศึกษาชายที่ 8  เพื่อให้นักศึกษาชาวหอพักและบุคลากร  ตลอดจนนักศึกษาและผู้สนใจ  ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่  ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เป็นประธานในพิธี  โดยมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น  จำนวนกว่า 900  คน

 Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.