ข่าวกิจกรรมหอพัก

โครงการหอพักสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
      วันที่ประกาศ 28 มีนาคม 2561

เมื่อวันเสาร์ที่  25  มีนาคม  2561   กองบริการหอพักนักศึกษา  ร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา  ได้จัดโครงการหอพักสัมพันธ์  ประจำปีการศึกษา  2560  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

 

รูปภาพ กิจกรรมเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/jhQ9tPTAgVBdvqBA3Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.