ข่าวกิจกรรมหอพัก

โครงการอบรมแกนนำป้องกันยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
      วันที่ประกาศ 1 สิงหาคม 2561

ตามที่กองบริการหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมแกนนำป้องกันยาเสพติด วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม Tanzeno จังหวัดหนองคาย

 Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.