ข่าวกิจกรรมหอพัก

โครงการเปิดบ้านรับน้องกาลปพฤกษ์ช่อใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
      วันที่ประกาศ 1 สิงหาคม 2561

ภาพบรรยากาศ เปิดบ้านรันน้องกาลปพฤกษ์ช่อใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตามหน่วยต่างๆ ซึ่งจะมีคณะกรรมการหอพักค่อยตอนรับและส่งน้องเข้าหอพักPowered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.