ข่าวกิจกรรมหอพัก

ย้ายทะเบียนบ้านนักศึกษาใหม่ 4 - 5 สิงหาคม 2561
      วันที่ประกาศ 7 สิงหาคม 2561

ย้ายทะเบียนบ้านนักศึกษาใหม่ 4 - 5 สิงหาคม 2561Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.