ข่าวกิจกรรมหอพัก

โครงการคุณธรรมนำสุข ประจำปีการศึกษา 2561
      วันที่ประกาศ 16 มกราคม 2562

กองบริการหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการคุณธรรมนำสุข จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม1 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดย โดย รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ  บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์พุฒินาท อมรธมฺโม ศูนย์ปฎิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 250 คนPowered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.