ข่าวกิจกรรมหอพัก

โครงการจิตอาสา (กองเชียร์มาราธอน) ประจำปี 2562
      วันที่ประกาศ 7 กุมภาพันธ์ 2562

กองบริการหอพักนักศึกษา คณะกรรมการหอพักนักศึกษา และนักศึกษาที่อยู่ในหอพัก มข. ร่วมกันเชียร์เพื่อมอบกำลังใจให้นักวิ่งขอนแก่นมาราธอน  Khon Kaen International Marathon 2019Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.