ข่าวทั้งหมด

กำหนดการชำระค่าธรรมหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ประการศึกษา 2565
2 พฤศจิกายน 2022
การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลางและการชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
17 ตุลาคม 2022
โครงการอบรมการป้องกันละระงับอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2565
29 สิงหาคม 2022
เปิดบ้านรับน้องเข้าหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
22 มิถุนายน 2022
โครงการปฐมนิเทศที่ปรึกษาหอพักและกรรมการหอพัก ประจำปี 2565
22 มิถุนายน 2022
รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาหญิงที่ 20 (หอพักส่วนกลาง) เพิ่มเติม
14 มิถุนายน 2022
การส่งเอกสารการย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
13 มิถุนายน 2022
รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาชาย (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565
1 มิถุนายน 2022
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
1 มิถุนายน 2022
โครงการพัฒนาบุคลากร กองบริการหอพักนักศึกษา ประจำปี 2565
24 พฤษภาคม 2022
รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
18 พฤษภาคม 2022
รับสมัครที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
2 พฤษภาคม 2022