รายชื่อผู้มีสิทธิ์จอง

***การค้นหาเลขสมัครสอบต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนให้ครบ 13 ตัว หมายเลขถึงจะแสดงผล***
เลขที่สมัครสอบคำนำหน้าชื่อนามสกุลเพศคณะ
 นางสาวsouphanithsouvannalathหญิงคณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวชื่นแสงธรรมหญิงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นายธวัชชัยคำสิงห์ชายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นางสาวดวงกมลเสนีย์ศิริกุลหญิงคณะแพทยศาสตร์
 นายจีรสินดาวเชิญชายคณะวิศวกรรมศาสตร์
 นางสาวภัทร์นรินทร์ศรีเมธาวงศ์หญิงคณะแพทยศาสตร์
 นางสาวกานต์พิชชาหาญอาษาหญิงคณะเทคนิคการแพทย์
 นางสาวศดานันท์หงษ์สุวรรณหญิงคณะทันตแพทยศาสตร์
 นางสาวสุชาดาธนาคุณหญิงคณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวกัญญารัตน์จันจวงหญิงคณะเทคโนโลยี

แสดงผล 1-10 รายการ | จากทั้งหมด 4992 รายการ

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.