ติดต่อสอบถาม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

กองบริการหอพักนักศึกษา  (หอพักส่วนกลาง)

ที่อยู่ 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043-202841  หรือ 043-009700  ต่อ  42799 , 44820-22  (จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30  น.)
อีเมล์: cpenna@kku.ac.th

 

สำนักงานหอพักนพรัตน์   (หอพัก  9  หลัง)

โทร.  081-5469337  หรือ  043-203145

 

สำนักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษา  (หอพัก 8 หลัง เคเคยูวรเรสซิเดนซ์)

โทร. 086-4599211

 

สำนักงานหอพักวรอินเตอร์  (หออินเตอร์)

โทร. 086-4600173

 

 

 

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.