คำถามที่พบบ่อย

การชำระเงินค่าประกันการจองหอพักนพรัตน์?

นักศึกษาที่จองหอพักนพรัตน์ จะต้องชำระเงินค่าประกันการจอง คนละ 500 บาท โดยพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินผ่านระบบและชำระเงินภายใน 15 วัน หลังจากการจอง
ทั้งนี้ หากนักศึกษาได้เข้าพักในหอพักนพรัตน์ที่ได้จองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานหอพักนพรัตน์จะเปลี่ยนค่าประกันการจองให้เป็นค่าประกันของเสียหายหอพัก ซึ่งหากนักศึกษาย้ายออกจากหอพักจะได้รับเงินค่าประกันคืน (ยกเว้นกรณีมีการชุดเสียหายของวัสดุ-อุปกรณ์ในห้องพัก จะมีการหักเงินประกันของเสียหายตามที่กำหนด)

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.