ปิดระบบการจองหอพัก
เปิดระบบจองห้องพักสำหรับนักศึกษาใหม่ กลุ่ม TCAS รอบ 3 และรอบแอดมิชชั่น วันที่ 13 - 20 กรกฎาคม 2561 เปิดระบบจองวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.