ปิดระบบการจองหอพัก
เปิดระบบจองห้องพักนักศึกษาใหม่ ( สำหรับนักศึกษารุ่นพี่ ) วันที่ วันที่ 4-11 พฤษภาคม 2561 (วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เปิดระบบเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.