ปิดระบบการจองหอพัก
เปิดระบบจองห้องพักนักศึกษาใหม่ ( สำหรับนักศึกษาแอดมิชชั่นและโครงการพิเศษ ) วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2560 (วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เปิดระบบเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.