ปิดระบบการจองห้องพัก / เปิดระบบจองหอพักสำหรับนักศึกษาใหม่ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2559

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.