ปิดระบบการจองหอพัก
เปิดจองห้องพักออนไลน์ สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง (โควต้า) ระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2561 เริ่มเปิดจอง วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.