ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านออนไลน์ (สำหรับนักศึกษารับตรง)
      วันที่ประกาศ 23 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบริการหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง  ประจำปีการศึกษา  2561   เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกันในหอพักฯ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกที่จะพักหรือไม่พักได้ตามความสมัครใจ

โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น กองบริการหอพักนักศึกษา จะเปิดให้บริการจองห้องพักออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์  dorm.kku.ac.th

โดยจะเปิดระบบการจองห้องพัก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  15  มิถุนายน  2561  เวลา  24.00  น.

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าอยู่หอพัก

 - เป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ขอนแก่น โดยวิธีรับตรง

- ผู้ที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ขณะกำลังศึกษา (เฉพาะหอพักส่วนกลาง หอพักที่ 1-27)

เอกสารประกอบการสมัคร
 - ใบสมัครจำนวน 1 ชุด ( Download ในระบบจองห้องพัก )
 - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
ใบสมัครนำมายื่นในวันเข้าหอพัก

 

หอพักที่เปิดให้จองห้องพักผ่านออนไลน์  มีดังนี้

1. หอพักส่วนกลาง ซึ่งอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกองบริการหอพักนักศึกษา มข. (หอพักที่ 1 - 27 )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการหอพักนักศึกษา  โทรศัพท์  043-202841
หรือ  043-009700 ต่อ 42799 , 44821   Fax. 043-202841   

     

2. หอพักนพรัตน์ (หอพักในกำกับมหาวิทยาลัย กลุ่มหอพัก 9 หลัง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหอพักนพรัตน์  หรือทางโทรศัพท์  หมายเลข 043-203145 หรือ 081 - 5469337     

 

3. หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (หอพักเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หอพัก  หรือทางหมายเลขโทรศัพท์  ดังนี้  

- หอพักหญิงมิลินเฮาส์   โทร. 086-8541742

- หอพักหญิงกาซะลองเพลส   โทร. 081-2622514

- หอพักหญิงธนาภาอพาร์ทเมนท์   โทร. 043-247699 , 087-8551600

- หอพักหญิงเดอะพาราไดซ์รีสอร์ท  โทร. 043-342888 , 081-7178248

- หอพักหญิงทานตะวัน   โทร.  081-3466505

- หอพักหญิงนวลพรรณ  โทร. 043-2034877-8

- หอพักหญิงไผ่ทอง โทร. 089-4210766 , 062-5954406

 

 หอพักกลุ่มที่เปิดให้จองด้วยตนเอง (ไม่เปิดจองออนไลน์) 

1. หอพักสวัสดิการนักศึกษา เคเคยู- วรเรสซิเดนซ์ (หอพักในกำกับ กลุ่มหอพัก 8 หลัง )
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหอพัก เคเคยู –วรเรสซิเดนซ์ ไม่รับจองผ่านทางโทรศัพท์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  086-4599211 

2. หอพักสวัสดิการนักศึกษา KKU-WORA inter (หอพักในกำกับ หอพักอินเตอร์) ตั้งอยู่บริเวณใกล้ปั๊ม ปตท.มข.

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหอพัก KKU – WORA inter ไม่รับจองผ่านทางโทรศัพท์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 086-4600173 (ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.)

 

ดาวน์โหลด  แผ่นประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักในหอพัก (รอบรับตรง 61)

 

กำหนดวันเข้าหอพักสำหรับนักศึกษาใหม่  วันที่  28 - 29  กรกฎาคม  2561Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.