ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา TCAS รอบ 3 )
      วันที่ประกาศ 11 มิถุนายน 2561

กองบริการหอพักนักศึกษา  กำหนดให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในระบบ TCAS รอบ 3  จองหอพักผ่านออนไลน์  ในระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2561  Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.