ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้จองห้องพักผ่านออนไลน์และนักศึกษา TCAS รอบ 5
      วันที่ประกาศ 22 กรกฎาคม 2561

ตามที่กองบริการหอพักนักศึกษา  ได้ปิดการจองห้องพักออนไลน์สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักส่วนกลาง (หอพักที่ 1 - 27 ) ไปแล้วนั้น  

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้จองห้องพักออนไลน์แต่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 5  สามารถติดต่อสมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่  23  กรกฎาคม  2561  เป็นต้นไป   โดยสมัครด้วยตนเองได้ที่  กองบริการหอพักนักศึกษา  สำนักงานตั้งอยู่ชั้นล่างอาคารหอพักนักศึกษาหญิงที่ 26    เปิดบริการเวลา  08.30 - 16.30 น.  กรุณาเตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1  แผ่น  เพื่อติดใบสมัครด้วย  

 

ดาวน์โหลด  ใบสมัครเข้าหอพักสำหรับนักศึกษาใหม่

 

    หอพักที่สามารถรับนักศึกษาเข้าพักได้มีดังนี้

    หอพักนักศึกษาชาย     ได้แก่   หอพักที่  8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 15 , 16   

    หอพักนักศึกษาหญิง    ได้แก่   หอพักที่  20 , 24 , 25 , 26 

 

 Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.