ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
      วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเรื่อง กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

เพื่อให้การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง หอพักนพรัตน์ หอพักสวัสดิการนักศึกษา (วรเรซิเดนส์) หอพักวรอินเตอร์ ชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤจิกายน 2562 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาPowered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.