ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าพักในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
      วันที่ประกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศกองบริการหอพักนักศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลื่อกเข้าหอพักนักศึกษา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดดังนี้ .-

 

รายละเอียดเพิ่มเติมPowered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.