ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง การบริการหอพักส่วนกลาง (หอพักที่ 1 -27) ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562
      วันที่ประกาศ 9 มีนาคม 2563

ประกาศเรื่อง การบริการหอพักส่วนกลาง (หอพักที่ 1 -27) ภาคการศึกษาพิเศษ

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดเปิดและปิดภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นั้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติมPowered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.