ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559
      วันที่ประกาศ 23 พฤษภาคม 2560

กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก  สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าพักในหอพัก  ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา  2559  

 

   ชำระเงินได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่  29  พฤษภาคม  2560  ถึงวันอาทิตย์ที่  4   มิถุนายน  2560

 

โดยพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักผ่านทางเวปไซต์สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา dorm.kku.ac.th และยื่นชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  (มหาชน)

 

   ทั้งนี้  นักศึกษาสามารถติดต่อรับกุญแจห้องพักได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน  2560   เป็นต้นไป (เปิดบริการจ่ายกุญแจห้องพักเป็นกรณีพิเศษ  ในวันเสาร์ที่  3  และวันอาทิตย์ที่  4   มิถุนายน  2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.)   

 Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.