ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษา Admissions นักศึกษาโครงการพิเศษ ฯ และโครงการอื่น ๆ ผ่านระบบออนไลน์ ( 12 - 16 กรกฎาคม 2560)
      วันที่ประกาศ 15 มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบริการหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการคัดเลือกจาก สอท. (Admissions) และโครงการพิเศษ   ประจำปีการศึกษา  2560   เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกันในหอพักฯ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกที่จะพัก หรือไม่พักได้ตามความสมัครใจ

อนึ่ง นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและหอพักเครือข่าย สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา จะเปิดให้บริการจองห้องพักออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์   dorm.kku.ac.th

การจองห้องพัก

โดยจะเปิดระบบการจองห้องพัก ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  16  กรกฎาคม  2560  เวลา  24.00  น.

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าอยู่หอพัก

 - เป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ขอนแก่น 

- ผู้ที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ขณะกำลังศึกษา (เฉพาะหอพักส่วนกลาง หอพักที่ 1-27)

เอกสารประกอบการสมัคร
 - ใบสมัครจำนวน 2 แผ่น ( Download ในระบบจองห้องพัก )
 - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดใบสมัคร)
ใบสมัครนำมายื่นในวันเข้าหอพัก

 

หอพักที่เปิดให้จองห้องพักผ่านออนไลน์  มีดังนี้

1. หอพักส่วนกลาง ซึ่งอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มข. (หอพักที่ 1 - 27 )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา โทรสายตรง 043-202841
หรือ  043-009700 ต่อ 42799 , 44821   Fax. 043-202841   

 

2. หอพักนพรัตน์ (หอพักในกำกับมหาวิทยาลัย กลุ่มหอพัก 9 หลัง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหอพักนพรัตน์  หรือทางโทรศัพท์  หมายเลข 043-203145 หรือ 081 - 5469337 

      

3. หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (หอพักเอกชน )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หอพัก  หรือทางหมายเลขโทรศัพท์  ดังนี้  

- หอพักหญิงมิลินเฮาส์   โทร. 086-8541742

- หอพักหญิงกาซะลองเพลส   โทร. 081-2622514

- หอพักหญิงธนาภาอพาร์ทเมนท์   โทร. 087-8551600

- หอพักหญิงเดอะพาราไดซ์รีสอร์ท  โทร. 043-342888 , 081-7178248

- หอพักหญิงมุกชมพู   โทร. 094-2917469  

- หอพักหญิงทานตะวัน  โทร. 081-3466505

- หอพักหญิงไผ่ทองอพาร์ทเมนท์  โทร. 089-1536355

- หอพักหญิงนวลพรรณ  โทร. 062-5954406

  

 หอพักกลุ่มที่เปิดให้จองด้วยตนเอง (ไม่เปิดจองออนไลน์) 

1. หอพักสวัสดิการนักศึกษา เคเคยู- วรเรสซิเดนซ์ (หอพักในกำกับ กลุ่มหอพัก 8 หลัง )
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหอพัก เคเคยู –วรเรสซิเดนซ์ ไม่รับจองผ่านทางโทรศัพท์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 043-204303 - 4 หรือ 086-4599211 Fax. 043-364743

2. หอพักสวัสดิการนักศึกษา KKU-WORA inter (หอพักในกำกับ หอพักอินเตอร์) ตั้งอยู่บริเวณใกล้ปั๊ม ปตท.มข.

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหอพัก KKU – WORA inter ไม่รับจองผ่านทางโทรศัพท์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 086-4600173 (ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.)

 

กำหนดวันเข้าหอพัก

      กำหนดวันเข้าหอพักสำหรับนักศึกษาใหม่  วันที่  22 - 23  กรกฎาคม  2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00  น.  โดยนักศึกษาส่งใบสมัครพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอรับกุญแจห้องพัก  ได้ที่หอพักนักศึกษาที่นักศึกษาได้เลือกจองไว้แล้ว

 

กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา  2560

         นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักได้ตั้งแต่วันที่  24  กรกฎาคม  -  6  สิงหาคม  2560 โดยพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักผ่านทางเวปไซต์สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา dorm.kku.ac.th และยื่นชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักที่  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  (มหาชน) 

 Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.