ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักในหอพักนักศึกษา (หอพักส่วนกลาง หอพักที่ 1-27) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
      วันที่ประกาศ 17 กรกฎาคม 2560

               ตามที่สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักในหอพักนักศึกษา ส่วนกลาง (หอพักที่ 1 - 27) ประจำปีการศึกษา  2560  ผ่านระบบออนไลน์ วันที่  1-15  มิถุนายน  2560  สำหรับนักศึกษารับตรง  และวันที่  12-16 กรกฎาคม 2560 สำหรับนักศึกษาแอดมิชชั่นและโครงการพิเศษ ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการจองแล้ว  

           เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่  ในการนี้  สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  จึงขอให้นักศึกษาใหม่ที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 - 27)  ซึ่งยังไม่ได้จองห้องพัก  สามารถติดต่อจองห้องพักด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  (สำนักงานชัั้นล่างหอพักนักศึกษาหญิงที่  26)  ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่  17  กรกฎาคม  2560 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ  โดยขอให้นักศึกษาเตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน  1  แผ่น  ประกอบการสมัครด้วย  Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.