ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดบริการจ่ายกุญแจห้องพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ในวันหยุดราชการ (วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2560)
      วันที่ประกาศ 25 กรกฎาคม 2560

               ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้วันศุกร์ที่  28  กรกฎาคม  2560   เป็นวันเข้าหอพักนักศึกษา  ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา  2560   สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  2  ขึ้นไป    นั้น    เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ   วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   

           เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา  สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  จึงเปิดบริการจ่ายกุญแจห้องพักในวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ   ในวันศุกร์ที่  28  ถึงวันอาทิตย์ที่ 30  กรกฎาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30  น.  ทั้งนี้  ขอให้นักศึกษาติดต่อรับกุญแจห้องพักได้ที่หน่วยหอพัก  โดยนักศึกษาต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักต่อเจ้าหน้าที่ก่อนรับกุญแจห้องพัก  Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.