admin

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2 […]

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการ

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 กองบริการหอพักนักศึกษา ให้การต้อน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  1131 / 2567 เรื่อง  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

รับสมัครที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาหอพัก ประจำป

รับสมัครที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รุ่นพี่) เข้าพักในหอพักส่วนกลาง ปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม

การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รุ่นพี่) เข้าพัก

การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รุ่นพี่) เข้าพักในหอพักส่วนกลาง ปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม Read More »

การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักส่วนกลาง (รุ่นพี่) ปีการศึกษา 2567 กลุ่มนักศึกษาได้รับสิทธิ์

การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักส่วนกลาง (รุ่นพี่) ปีก

การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักส่วนกลาง (รุ่นพี่) ปีการศึกษา 2567 กลุ่มนักศึกษาได้รับสิทธิ์ Read More »

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (รุ่นพี่) ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (รุ่นพี่) ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1-27) ภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1-27) ภาคการศึ

การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1-27) ภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »