ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  กองบริการหอพักนักศึกษา  (หอพักส่วนกลาง)

ที่อยู่ 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  โทร. 043-202841    (จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30  น.)

อีเมล์ : jedsaso@kku.ac.th  /  cpenna@kku.ac.th

หมายเลขภายใน โทร. 043-009700 ต่อ หมายเลขภายใน

สำนักงานหอพักนพรัตน์   (หอพัก  9  หลัง)    โทร.  081-5469337  หรือ  043-203145

สำนักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษา  (หอพัก 8 หลัง เคเคยูวรเรสซิเดนซ์)   โทร. 086-4599211

สำนักงานหอพักวรอินเตอร์  (หออินเตอร์)   โทร. 086-4600173