ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหอพักนักศึกษา

วิดีโอแนะนำหอพักนักศึกษาส่วนกลาง

หน่วยบริการหอพักที่ 1 (หอพักหญิงที่ 2 ,3 ,4, 26)

หน่วยบริการหอพักที่ 2 (หอพักหญิงที่ 13, 14, 19, 20)

หน่วยบริการหอพักที่ 3 (หอพักหญิงที่ 1 , 17, 18)

หน่วยบริการหอพักที่ 4 (หอพักหญิงที่ 21 , 23, 24, 25)

หน่วยบริการหอพักที่ 5 (หอพักชายที่ 5, 7, 8, 9, 10)

หน่วยบริการหอพักที่ 6 (หอพักชายที่ 11 , 12, 15, 16, 27)