โครงการปันน้ำใจพี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 กองบริการหอพักนักศึกษา นำโดย นางเพ็ญนภา ชนะทัพ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้จัดโครงการปันน้ำใจพี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และขนม ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน