โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน

กองบริการหอพักนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ชั้นล่างอาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักศึกษาต่างชาติจากประเทศอาเซียน การแสดงดนตรี และการออกบูธจำหน่ายสินค้าของนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก