รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่  1131 / 2567
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา  2567

 

เอกสารเพิ่มเติม  https://kku.world/zpv9l