การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักส่วนกลาง (รุ่นพี่) ปีการศึกษา 2567 กลุ่มนักศึกษาได้รับสิทธิ์

การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักส่วนกลาง (รุ่นพี่) ปีการศึกษา 2567 กลุ่มนักศึกษาได้รับสิทธิ์

เอกสารประกาศ https://kku.world/somhn
ลิงก์ส่งใบสมัครออนไลน์ https://kku.world/t56g2