ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เปิดบ้านรับน้องเข้าหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
22/06/2022
โครงการปฐมนิเทศที่ปรึกษาหอพักและกรรมการหอพัก ประจำปี 2565
22/06/2022
รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาหญิงที่ 20 (หอพักส่วนกลาง) เพิ่มเติม
14/06/2022
การส่งเอกสารการย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
13/06/2022
รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาชาย (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565
01/06/2022
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
01/06/2022
โครงการพัฒนาบุคลากร กองบริการหอพักนักศึกษา ประจำปี 2565
24/05/2022
รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
18/05/2022
รับสมัครที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
02/05/2022
ปิดบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพกที่ 1 – 27) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
07/04/2022
การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 -27) ภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
29/03/2022
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักส่วนกลาง (หอพักที่ 1 -27) ประจำปีการศึกษา 2565
22/03/2022
รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษา (หอพักที่ 1 – 27) ประจำปีการศึกษา 2565
16/03/2022
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2565
10/03/2022
โครงการตระหนักรู้การอยู่ร่วมกันในหอพักยุคโควิด (Covid-19)
23/02/2022
วันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564
23/02/2022
การคัดเลือกนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (รุ่นพี่) ประจำปีการศึกษา 2565
17/02/2022
รับมอบเครื่องทำน้ำอุ่นติดตั้งหอพักนักศึกษา 99 เครื่อง
23/11/2021
การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลางและการชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
26/10/2021
รับสมัครที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12/10/2021