ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม ผลการคัดเลือกที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา …

ผลการคัดเลือกที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

  รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมหอพั …

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาหอพักน …

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

รับสมัครที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

  รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาหอพัก …

รับสมัครที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

รับสมัครนักศึกษาปี 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 -27) ประจำปีการศึกษา 2566

การรับสมัครนักศึกษาปี 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง …

รับสมัครนักศึกษาปี 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 -27) ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาหญิงที่ 20 (หอพักส่วนกลาง) เพิ่มเติม

  ส่งแบบฟอร์มใบสมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษาหญิงที่ …

รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาหญิงที่ 20 (หอพักส่วนกลาง) เพิ่มเติม Read More »

การส่งเอกสารการย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยข …

การส่งเอกสารการย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 Read More »

รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาชาย (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

  ในกรณีไม่สามารถมายื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ – …

รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาชาย (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »