เข้าร่วมกิจกรรม “งานบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส”

ชาวหอพักนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม  “งานบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส”

เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา กองบริการหอพักนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม “งานบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ณ บริเวณคุ้มสีฐาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสาน และแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโสตามประเพณีของไทย โดยในงานนี้กองบริการหอพักนักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมแข่งขันตบประทาย และยังได้จัดโรงทานบริการอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน