อัพเดทล่าสุด

โครงการเปิดบ้านรับน้องเข้าหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศ เปิดบ้านรันน้องเข้าหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2563 ตามหน่วยบริการหอพัก ต่างๆ ซึ่งจะมีคณะกรรมการหอพักค่อยตอนรับและส่งน้องเข้าหอพัก

บริการออนไลน์ (I-SERVICES)