อัพเดทล่าสุด

ประกาศ เรื่อง รับสมัครที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่อง รับสมัครที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีนโยบายให้มีที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อปฎิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในหอพักนักศึกษารายละเอียดดังนี้

บริการออนไลน์ (I-SERVICES)