อัพเดทล่าสุด

เรื่อง การจองหอพักออนไลน์ หอพักส่วนกลาง สำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่ 5

นักศึกษาที่ผ่านมีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบ TCAS รอบ 5  ที่ประสงค์จะจองหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1-27)   ซึ่งจะเปิดให้จองในระหว่างวันที่ 1 – 10 กรกฎาคม  2563  ขอให้นักศึกษาส่งข้อมูลให้กับกองบริการหอพักนักศึกษา  เพื่อเพิ่มสิทธิ์การจองหอพักออนไลน์ ประกอบด้วย

           1. ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล  / คณะ  / รหัสประจำตัวนักศึกษา / เลขประจำตัวประชาชน

           2. หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  

         โดยส่งข้อมูลและเอกสารได้ทาง E-MAIL :  jedsaso@kku.ac.th หรือ cpenna@kku.ac.th   ตั้งแต่ วันที่ 29  มิถุนายน  2563  หรือ inbox มาที่เพจ กองบริการหอพักนักศึกษา เป็นต้นไป

          หากนักศึกษามีปัญหาหรือมีข้อสงสัย  สามารถโทรสอบถามได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์ 043-202841  หรือ  043-009700  ต่อ  42799 , 42797 , 44821

            **หมายเหตุ  สำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบ TCAS รอบ 3 และ 4   สามารถเข้าจองหอพักออนไลน์ได้ตามปกติ  ในวันที่ 1 – 10 กรกฎาคม  2563   

บริการออนไลน์ (I-SERVICES)