อัพเดทล่าสุด

เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการออนไลน์ (I-SERVICES)