อัพเดทล่าสุด

ขอความร่วมมือนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วง COVID-19

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ตามมาตรการเฝ้าระวังด้านสาธารณสุข กองบริการหอพักนักศึกษา ใคร่ขอความร่วมมือนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกคน ที่อยู่กรุงเทพมหานคร จังหวัดระยอง หรือ นักศึกษาที่เดินทางไปจังหวัดดังกล่าว ช่วงวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563 กักตัวอยู่ที่บ้านพักของตนเองเป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ครบกำหนดวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เมื่อครบกำหนดแล้ว นักศึกษาสามารถเดินทางมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

บริการออนไลน์ (I-SERVICES)