อัพเดทล่าสุด

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ บริเวณหอพักชายที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริการออนไลน์ (I-SERVICES)