อัพเดทล่าสุด

วันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562  คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมงาน “วันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561” มีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาจากสังกัดต่าง ๆ เช่น องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา หอพักนักศึกษา ชมรม และสโมสรคณะต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบกิตติบัตรแก่นักกิจกรรมดีเด่นประเภทต่าง ๆ

บริการออนไลน์ (I-SERVICES)