อัพเดทล่าสุด

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การจัดบริการหอพักเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษายุคใหม่

กองบริการหอพักนักศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การจัดบริการหอพักเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษายุคใหม่”  วันที่ 12 -15 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

บริการออนไลน์ (I-SERVICES)