อัพเดทล่าสุด

โครงการปฐิมนิเทศกรรมการหอพักนักศึกษา ประจำปี 2562

กองบริการหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการปฐิมนิเทศกรรมการหอพักนักศึกษา ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย เป็นวิทยากรบรรยาย

บริการออนไลน์ (I-SERVICES)