อัพเดทล่าสุด

วันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2563  คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมงาน “วันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562” มีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาจากสังกัดต่าง ๆ เช่น องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา หอพักนักศึกษา ชมรม และสโมสรคณะต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบกิตติบัตรแก่นักกิจกรรมดีเด่นประเภทต่าง 

บริการออนไลน์ (I-SERVICES)