อัพเดทล่าสุด

โครงการหอพักสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562

กองบริการนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง ได้จัดโครงการหอพักสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ. เพียรศักดิ์ ภักดิ์ดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย มาเป็นประธานในการเปิดโครงการหอพักสัมพันธ์ โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

บริการออนไลน์ (I-SERVICES)