การคัดเลือกนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (รุ่นพี่) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 448/2565 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1-27) ประจำปีการศึกษา 2565

กองบริการหอพักนักศึกษา จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

 

 

ดาว์นโหลดเอกสารประกาศ  ดาว์นโหลดที่นี่
ดาว์นโหลดใบสมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษา รุ่นพี่  ดาว์นโหลดที่นี่