วันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

วันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2565  คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมงาน “วันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564” มีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาจากสังกัดต่าง ๆ เช่น องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา หอพักนักศึกษา ชมรม และสโมสรคณะต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบกิตติบัตรแก่นักกิจกรรมดีเด่นประเภทต่างๆ